Đây là những dấu hiệu bạn không nên bỏ qua, cũng như thời gian tốt nhất để mua một chiếc điện thoại mới: